Kursöversikt / Om kursen / Betygskriterier Skriv ut Skriv ut

Betygskriterier

 

För betyget Godkänd skall du:

• beskriva människokroppens byggnad och funktion
• redogöra för tecken på några vanliga sjukdomstillstånd samt ge exempel på undersökningar och behandlingar
• ge exempel på och diskutera hur smittspridning kan förebyggas
• ge exempel på vanligt förekommande mikroorganismer
• beskriva och ge exempel på samhällets insatser i krig och katastrofsituationer
• beskriva och utföra första hjälpen samt identifiera etiska aspekter i dessa hjälpinsatser.

För betyget Väl godkänd skall du:

• diskutera sambanden mellan människa, sjukdomstillstånd och läkemedel
• uppfatta och diskutera fysiska och psykiska tecken på några vanliga sjukdomstillstånd
• redogöra för och diskutera undersökningsmetoder och behandlingar relaterade till olika sjukdomstillstånd.

För betyget Mycket väl godkänd skall du:

• diskutera ur olika perspektiv samband mellan människa, miljö och sjukdomstillstånd
• analysera och värdera olika förklaringar till samspelet mellan vanliga sjukdomstillstånd och människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.

 

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004