Utomparlamentariska metoder

Utomparlamentarism är ett sätt för individen att åstadkomma politiska förändringar direkt i samhället, av den/de det berör istället för att det ska passera genom olika politiska beslutsinstanser. Tempot i samhället är snabbt, den demokratiska processen långsam. Otåligheten blir större och möjligheten finns att ta saken i egna händer.

Det finns två sorter av utomparlamentarism. Å ena sidan finns den mer ”fredliga” som försöker skapa debatt i frågor genom demonstrationer, debattinlägg, insändare, reklam etc.

Å andra sidan finns den mer ”militanta” där man genom att trotsa en lag eller bestämmelse försöker visa på problem, motsättningar och konflikter som finns i samhället. Den senare kallas civil olydnad.

Gränsen mellan dessa två metoder kan vara hårfin. T ex den internationella miljöorganisationen Greenpeace försöker genom information, reklam och lobbying påverka beslutsfattare parallellt med att de gör direkta aktioner – aktioner som kan innebära att aktivisterna bryter lagar och/eller bestämmelser.